gotowe obiekty 20141029 1306781263Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia wchodzi w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. 


Szkoła kształci w zawodzie muzyk w specjalnościach:

 • instrumentalistyka (6-letni cykl kształcenia) w zakresie gry na:
  fortepianie 
  organach 

  klawesynie
  akordeonie
  skrzypcach 
  altówce
  wiolonczeli
  kontrabasie
  gitarze
  harfie
  flecie 
  oboju 
  klarnecie
  saksofonie 
  fagocie
  waltorni 
  trąbce
  puzonie
  sakshornie 
  tubie
  perkusji
 • rytmika (6-letni cykl kształcenia)
 • wokalistyka (4-letni cykl kształcenia)

Cele kształcenia w PSM II st.

1. Rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych uczniów w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową
2. Przygotowanie uczniów do podjęcia studiów muzycznych
3. Przygotowanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku