gotowe obiekty 20141029 1916974140

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego wchodzi w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. 


Szkoła kształci w zawodzie muzyk w specjalnościach:

 • instrumentalistyka (6-letni cykl kształcenia) w zakresie gry na:

  fortepianie

  organach

  klawesynie

  akordeonie

  skrzypcach 

  altówce

  wiolonczeli

  kontrabasie

  gitarze

  harfie

  flecie 

  oboju 

  klarnecie

  saksofonie 

  fagocie

  waltorni 

  trąbce

  puzonie 

  sakshornie

  tubie

  perkusji

 • rytmika (6-letni cykl kształcenia)
 • wokalistyka (4-letni cykl kształcenia)


Cele kształcenia w OSM II st.:

1. Rozwijanie zdolności i umiejętności muzycznych uczniów w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodów.

2. Przygotowanie uczniów do podjęcia studiów muzycznych.

3. Przygotowanie uczniów do aktywnej działalności na rzecz kultury muzycznej.

4. Przygotowanie uczniów do egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego.


 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku