„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

logo

Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku otrzymał w dniu 6 maja 2021 roku dofinasowanie w wysokości 375.000,00 zł z Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego na zadanie:


„Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego budynku C Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku. ”

„Zadanie polega na wykonaniu wielobranżowego projektu wykonawczego budynku C w oparciu o projekt budowlany wykonany w 2019 roku. Wielobranżowa dokumentacja posłuży do realizacji trzeciego etapu przebudowy i rozbudowy Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku obejmującego całkowitą przebudowę i rozbudowę skrzydła budynku szkoły oznaczonego w dokumentacji projektowej jako budynek C. Pozostałe skrzydła budynku ZSM przebudowane zostały w latach 2010-2014 w ramach realizacji I i II etapu przebudowy i rozbudowy obiektów ZSM, który sfinansowany został z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawca wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku C zostanie wybrany w trybie konkurencyjnym, zgodnie obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych”.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury”

logo

Zespół Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku
w dniu 24 kwietnia 2019 roku otrzymał dofinansowanie
w wysokości 180.000,00 zł
z

Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego
na zadanie:

„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ZSM im.I.Paderewskiego w Białymstoku”

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury”

logo

Zespół Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku
w dniu 6 czerwca 2018 roku otrzymał dofinansowanie
z

Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego
w wysokości 230.000,00
na zadanie:

„Remont dachu budynku Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku”.

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku