W dniu 7 listopada 2017r. w Zespole Szkół Muzycznych  im. I. Paderewskiego w Białymstoku odbył się V Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej 
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia północno-wschodniej Polski. Festiwal poprowadziła pani Deyta Tarmosiuk - nauczyciel ZSM w Białymstoku.                                                 

W Jury zasiedli:

1. Przewodniczący Jury – dr hab. Józef Kotowicz

2. Członek – mgr Renata Paciukiewicz

3. Członek – mgr Elżbieta Bruns

4. Sekretarz Jury – mgr Anna Górska

 Jury przyznało następujące nagrody:

 Grand Prix – Julian Paweł Charuba z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za stylowość, estetykę wykonania i wrażliwość artystyczną w utworze „Blues pod słońcem” na akordeon

 Wyróżnienia:

 – Dawid Sajewski z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za bogactwo faktury i harmonii oraz konsekwentne realizowanie zamysłu kompozytorskiego w utworze „Preludium C-dur” na fortepian

– Krzysztof Janowicz z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za bogactwo harmonii oraz ciekawą strukturę fakturalną w utworze „Ballada jesienna” na fortepian

Nagrodę dla najmłodszego uczestnika:

– Maja Markowska z Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Białymstoku  oraz za estetykę wykonania i wrażliwość muzyczną w utworze 
„Nokturn fis-moll”

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

IV Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej - Wyniki

Jury w składzie:

1. Przewodniczący Jury – mgr Tomasz Januchta

2. Członek – mgr Renata Paciukiewicz

3. Członek – mgr Elżbieta Bruns

4. Sekretarz Jury – mgr Anna Górska

postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix – Rafał Grygo 
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Białymstoku za utwór „Swing For Charlie” na saksofon, instrumenty perkusyjne

Wyróżnienie – Maja Markowska 
z Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Białymstoku jako najmłodszy uczestnik za ciekawe kształtowanie formy oraz poszukiwanie materiału dźwiękowego

Wyróżnienie – Julian Charuba i Przemysław Perkowski 
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Białymstoku za ciekawe prowadzenie muzycznych dialogów
i spójność formy w utworze „Ruletka” na akordeon, fortepian i gitarę basową

Wyróżnienie – Krzysztof Janowicz 
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Białymstoku za poszukiwania w obszarze faktury i harmonii w utworze „Słuchając serca” na fortepian

Wyróżnienie – Dawid Sajewski 
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Białymstoku za czytelność formy, bogactwo harmonii i faktury w utworze „Ku czci wielkiego kompozytora” na fortepian

Wyróżnienie – Piotr Grądzki 
z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia
w Białymstoku za ciekawą aranżację i pomysły improwizatorskie

III Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej ukazał bardzo duże indywidualności kompozytorskie. Nie było słabych prezentacji. Jury różnicowało między osobami zdolnymi 
i zdolniejszymi. Ogromna dojrzałość kompozytorska niektórych uczestników bardzo dobrze rokuje na przyszłość. III Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej pokazał, jak wielkie jest zainteresowanie młodzieży prezentowaniem własnej twórczości muzycznej. Z całą pewnością Festiwal ten spełnia swoją funkcję popularyzatorską i edukacyjną w regionie.


inauguracja Festiwalu jury podczas przesluchan koncert i prelekcja wreczanie nagrod

LISTA LAUREATÓW

Grand Prix – Urszula Adrianna Kulesza z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
II stopnia w Białymstoku za utwór „Nieuchwytne” na fortepian

Urszula Adrianna Kulesza-Grand Prix nagroda GRAND PRIX 

Nagroda specjalna - Arek Grygo z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za wysoki profesjonalizm kompozytorski i wykonawczy w utworze „Łukasz i spirala nienawiści” na trąbkę, saksofon altowy, wibrafon, kontrabas 
i instrumenty perkusyjne

Arek Grygo i zespol-nagroda specjalna

Nagroda – Aleksandra Majewska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Elblągu za elegancję harmoniczną i spójność formy w miniaturach „Lato” i „Zima” na fortepian

Aleksandra Majewska-nagroda

Wyróżnienie – Grzegorz Szade z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
w Suwałkach za efekty dramaturgiczne w utworze „Fragment Dramatyczny” na troje skrzypiec i kontrabas

zespol Grzegorza Szade-wyroznienie

Wyróżnienie – Żaneta Rydzewska z Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za kompozycję i konsekwentne użycie technik kompozytorskich 
w utworze „Który skrzwdziłeś…” na mezzosopran i fortepian do słów Czesława Miłosza

duet Zanety Rydzewskiej

Wyróżnienie – Patrycja Modranka z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 
w Białymstoku za konsekwentny rozwój formy w utworze „Deszczowa Noc” 
na fortepian

Patrycja Modranka-wyroznienie

Wyróżnienie – Gabriela Bezubik z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Białymstoku dla najmłodszego uczestnika Festiwalu

Gabriela Bazubik-wyroznienie

Wyróżnienie – Magdalena Kazimieruk z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Białymstoku dla najmłodszego uczestnika Festiwalu

Magdalena Kazimieruk-wyroznienie

 III BFTM 2013

PLAN II BIAŁOSTOCKIEGO FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNEJ
 
 
3 KWIETNIA  2012 
 
10.30 - rozpoczęcie Festiwalu
 
10.40-11.25 - prelekcja i koncert w wykonaniu gościa honorowego 
pana Tomasza Januchty
 
 
12.oo- 14.00 - przesłuchania konkursowe
 
 
15.00 – 16.00 – obrady Jury
 
 
 

17.oo- 19.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i koncert laureatów uświetniony występem pana Tomasza Januchty

 
 
 
 
4 KWIETNIA 2012
 
 
9.00 – 15.00 – Seminarium z improwizacji fortepianowej
pt.:,,Improwizacja na różnych etapach edukacji muzycznej''
prowadzenie – pan Tomasz Januchta
 
 
9.00-10.30-  improwizacja fortepianowa na wydziale rytmiki - sala nr 17
 
11.00-13.00-  improwizacja w wybranych stylach muzycznych - dla wszystkich zainteresowanych -aula
 
13.30-15.00- improwizacja fortepianowa z dziećmi w wieku przedszkolnym - aula
 
15.00 – zakończenie Festiwalu

II Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej

 

II Białostocki Festiwal Twórczości Muzycznej odbędzie się w dniach 3-4 kwietnia 2012 r. w Auli ZSM w Białymstoku.

Zostanie zainaugurowany koncertem połączonym z krótkim wykładem, w wykonaniu

pana Tomasza Januchty z UMFC w Warszawie,absolwenta Zespołu Szkół Muzycznych.

Po nim nastąpią przesłuchania uczestników. Wieczorem w Auli ZSM odbędzie się ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów oraz koncert laureatów.

Możliwe jest też spotkanie młodzieży biorącej udział w Festiwalu z Jurorem panem Tomaszem Januchtą.

Następnego dnia przewidziane jest seminarium dla nauczycieli z improwizacji muzycznej, które poprowadzi gość Festiwalu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Festiwalu.

 
 

Regulamin i karta zgłoszenia – pobierz plik

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku