Zespół Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.10.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Stron powstała przed wejściem w życie ustawy i poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • hiperłącza nie posiadają opisu tekstowego,
 • w filmach brak napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-29
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-10-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kierownik administr-gosp ZSM
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 857403886

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną, do Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku.

Adres: ul. Podleśna 2, 15-227 Białystok
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 857416507

  

Dostępność architektoniczna

Budynki ZSM 

 • Budynki Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego znajdują się na ulicy Podleśnej 2 w Białymstoku.
 • W skład zespołu budynków wchodzi internat.
 • Budynki szkolne są połączone na poziomie piwnic i I piętra łącznikami, zaś z budynkiem internatu łącznikiem na poziomie parteru.
 • Budynki szkoły są dwu i trzykondygnacyjne z windami co zapewnia pełną dostępność osobom niepełnosprawnym ruchowo, budynek internatu jest dostępny jedynie na poziomie parteru.
 • Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • W obiektach są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 bip logo pomn2 grad

 

deklaracja2

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku