Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

Zespoły Muzyczne ZSM

Projekt Unijny - Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku - Etap II.

Projekt Unijny - Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im.I.Paderewskiego w Białymstoku - Etap II.

Projekt Unijny - Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. Paderewskiego w Białymstoku - Etap II.

Finansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych

Polsko-Norweski
Inkubator Muzyczny

arrow
arrow

W skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku wchodzą:

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
  • Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
  • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Witolda Lutosławskiego
  • Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia przy Uniwersytecie Muzycznym Frederyka Chopina w Warszawie Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Bałymstoku
  • Internat

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Filia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
realizuje 6-letni lub 4-letni cykl nauczania w następujących specjalnościach: 
fortepian, akordeon, gitara, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja.
 
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia
realizuje 6-letni cykl nauczania na Wydziale Instrumentalnym i Wydziale Rytmiki oraz 4-letni cykl nauczania na Wydziale Wokalnym.
Kształci w zawodzie muzyk instrumentalista w zakresie gry na:
fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie, flecie, oboju, klarnecie,saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, puzonie, tubie i perkusji oraz w zawodzie muzyk o specjalnościach rytmika i wokalista.
 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia

realizuje 6-letni cykl nauczania na Wydziale Instrumentalnym oraz Wydziale Rytmiki. 
Kształci w zawodzie muzyk instrumentalista w zakresie gry na:
fortepianie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, harfie, flecie, oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, puzonie, tubie i perkusji oraz w zawodzie muzyk o specjalności rytmika.

 

bip logo pomn2 grad

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Muzycznych
im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku